21 kwietnia ukazała się lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wśród dofinansowanych jest również nasz projekt "Przebudowy ciągu dróg gminnych 103504L od km 0+000 do km 1+707 oraz 112663L od km 1+707 do km 2+388 w miejscowości Brzeźnica Leśna", zakładający modernizację niemal całego odcinka drogi przez Brzeźnicę Leśną oraz odcinka od Brzeźnicy Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 815 na wysokości zjazdu do Brzeźnicy Książęcej-Kolonii.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 1 362 318 zł z czego połowa to środki Funduszu. Projekt zakłada wykonanie podbudowy na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 815, wzmocnienie i poszerzenie istniejącej części w Brzeźnicy Leśnej, położenie warstwy asfaltu na całym odcinku, wykonanie dwóch obustronnych mijanek oraz utwardzenie poboczy.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie. Kolejnym etapem będzie rozpisanie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do realizacji robót. Całość robót ma się zakończyć we wrześniu 2021 r.