W dniu 20.10.2020 r. rozpoczęły się prace budowlane dotyczące remontu (modernizacji) dróg gminnych w miejscowościach: Berejów, Brzeźnica Ksiażęca-Kolonia, Brzeźnica Leśna i Zabiele. Umowa podpisana została w dniu 08.09.2020 r. z firmą FEDRO Sp. z o. o.

Remont dróg obejmuje:

  • modernizację drogi dojazdowej dz. nr ewid. 508 obręb geodezyjny Berejów –długość 485m.

  • modernizację drogi gminnej nr 103512 w miejscowości Zabiele – długość 1024m;

  • modernizacja drogi dojazdowej dz. nr ewid. 892 i 876 obręb geodezyjny Brzeźnica Leśna Kolonia, dz. nr ewid. 171, 1370 i 43 obręb geodezyjny Brzeźnica Książęca-Kolonia – długość 2725 m.

Łączna długość remontowanych dróg to ok. 4,23 km a planowany koszt to kwota ponad 500.000,00 tys zł.

Wspomniane odcinki dróg otrzymają nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną, a 320 m odcinek w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii dwuwarstwową nawierzchnię na podbudowie z kruszywa naturalnego. Wszystkie odcinki będą miały utwardzone pobocza szerokości 0,50 m.