18 września 2020 roku na terenie Gminy Niedźwiada miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie dwóch inwestycji: przebudowanej drogi powiatowej Nr 1551L na odcinku Pałecznica- Tarło-Kolonia i budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica – Kolonia.

W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski - Robert Gmitruczuk, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, Przedstawiciele Starostwa Lubartowskiego na czele ze Starostą Ewą Zybała, Radna Powiatu Lubartowskiego - Izabela Czerska, Wójt Gminy Niedźwiada - Marek Kubik wraz z pracownikami Urzędu Gminy Niedźwiada,Wójtowie sąsiadujących gmin, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Grzegorz Jaworski z pracownikami, Przedstawiciele Policji Powiatowej wraz z Komendantem Andrzejem Antoniewskim, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie Tomasz Podkański, Przedstawiciele Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. - Piotr Łagowiec i Paweł Wadowski, Wykonawca budowy świetlicy - Wojciech Osiecki, Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada Tomasz Wiącek, Radni, Sołtysi i inni zaproszeni goście.

Zakres przebudowanej drogi Nr 1551L obejmował przebudowę samej drogi, utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów odwadniających, przepustów, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 821 w Tarle-Kolonii oraz budowę dwóch chodników w miejscowości Pałecznica o długości 1526 m wraz z oświetleniem. Koszt powyższej drogi o długości 2,127 km wyniósł 2 458.600,58 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 1 323.649,00 zł.

 DSC 0069  DSC 0781

Droga przed przebudową

Droga po przebudowie

Po uroczystym otwarciu drogi zebrani udali się do budynku świetlicy wiejskiej w Pałecznicy-Kolonii, gdzie nastąpiło jego symboliczne otwarcie. Wybudowana świetlica to budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 261,75 m2. przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu oraz zakupiono elementy wyposażenia świetlicy.

Całkowita wartość projektu budowy świetlicy, wyniosła 784.596,80 zł z czego kwotę 499.238,00 zł otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

spa 1
Fundamenty świetlicy wczesną wiosną 2020 r.
spa 2
Świetlica w Pałecznicy-Kolonii po ukończeniu - początek września 2020 r.

Po oficjalnej uroczystości otwarcia inwestycji Wójt Gminy Marek Kubik zaprosił zebranych na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pałecznicy-Kolonii.

Prezentacja z przebudowy drogi i budowy świetlicy.