W dniu 11 września 2020r. odbyła się wizyta studyjna w Klubie Seniora w Gminie Stare Babice, który od 10 lat podejmuje liczne inicjatywy dla Babickich seniorów i dla lokalnej społeczności. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik, Sekretarz Gminy Małgorzata Jaksim oraz seniorzy z Gminy Niedźwiada i Starych Babic.

Podczas spotkania seniorzy wysłuchali prelekcji nt. działalności senioralnej mogli z bliska poznać działania: Klubu Seniora Nadzieja, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wolontariatu Seniorzy Seniorom. Obejrzeć dwa filmy, pierwszy promujący Ogólnopolską Kartę Seniora w wykonaniu babickich seniorów, drugi o aktywności babickich seniorów. W spotkaniu w którym wzięło udział około 50 osób sprawiło wiele radości obu stronom. Najważniejsza była możliwość porównania podejmowania aktywności z seniorami i dla seniorów jak i wzajemnego poznania się.

Sekretarz Gminy Małgorzata Jaksim podziękowała za zaproszenie na spotkanie i w ramach rewizyty zaprosiła Wójta Gminy i Seniorów do Niedźwiady, aby kontynuować nawiązaną współpracę i zawarte znajomości.

Wizytę połączono ze zwiedzaniem siedziby Klubu Seniora w Starych Babicach, Gminnej Biblioteki Publicznej i hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie” w ramach projektu „Aktywny Senior”współfinansowanego ze Środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2606786814834021888