W dniu 24 sierpnia 2020 roku członkowie Klubu Seniora z Niedźwiady gościli w Gminie Bychawa, która uzyskała na Kongresie „Obywatel Senior” wyróżnienia i certyfikaty Gminy Przyjaznej Seniorom.

Celem wizyty było uzupełnienie już zdobytej wiedzy oraz zapoznanie seniorów z działalnością Gminnej Rady Seniorów w Bychawie. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Bychawy Janusz Urban, Zastępca burmistrza Magdalena Kostruba, Sekretarz Gminy Niedźwiada Małgorzata Jaksim i osoby bez, których spotkanie to by się nie odbyło czyli seniorzy z Gminy Bychawa i Gminy Niedźwiada. Burmistrz opowiedział seniorom o Gminie Bychawa, przedstawił również działania gminy na rzecz seniorów. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Ewa Rębecka opowiedziała jak w Bychawie tworzyła się Rada Seniorów i jaką działalność prowadzi.

Sekretarz Gminy Małgorzata Jaksim w swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie na spotkanie i w ramach rewizyty zaprosiła Burmistrza Bychawy i Seniorów do Niedźwiady, aby kontynuować nawiązaną współpracę i zawarte znajomości.

Podczas spotkania członkowie Klubu Seniora z Niedźwiady zaśpiewali dwie piosenki jedną o „Gminie Niedźwiada”, a druga pod tytułem „Po Szerokim Stawie”.

Ciekawym punktem spotkania było zwiedzanie Bychawy z lokalnym przewodnikiem, który obszernie przedstawił historię miasta.

Miłym zakończeniem wizyty była integracja seniorów przy ognisku, która była okazją do bliższego poznania się i wspólnego śpiewu podczas pieczenia kiełbasek.