W dniu 31 lipca 2020 roku, w strażnicy OSP Brzeźnica Książęca, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie pod przewodnictwem Prezesa Marka Kubika (Wójta Gminy). W zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, brygadier Tomasz Podkański który przedstawił statystykę zdarzeń zarówno naszej gminy jak i całego powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku. Główne tematy posiedzenia to podsumowanie kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, za 2019 rok, które to z uwagi na okres pandemii odbyło się w tak późnym okresie oraz przekazanie sprzętu i umundurowania zakupionych przez Gminę Niedźwiada dla naszych jednostek. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kwota jaką przeznaczono na wyposażenie przekroczyła 60.000 zł. Zakupiono 30 kompletów ubrań specjalnych, ponadto ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, buty skutery, węże ssawne, prądownice, kominiarki czy rękawice specjalne. Były również podziękowania zarządu OSP Brzeźnica Książęca dla Zarządu Gminnego za przekazanie samochodu marki Mercedes z jednostki OSP Niedźwiada.