Rozpoczęła się przebudowa drogi dojazdowej w Niedźwiadzie-Kolonii na odcinku od drogi gminnej nr 103508L (Podraga) do drogi gminnej 112612L (Niedźwiada - Tarło). Cały odcinek o długości 678 m zostanie przykryty podwójną warstwą mieszanki asfaltowej o grubości 4 + 4 cm. Pobocza o szerokości 75 cm, zostaną utwardzone 10 cm warstwą tłucznia. Na przebudowę drogi uzyskaliśmy 60% dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Roboty potrwają kilka dni. Wykonawcą robót jest firma FEDRO z Osiecka.

DSC 0769