Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, przyznał nagrody po 2000 tysiące złotych, za popularyzację i upowszechnianie kultury, kultywowanie regionalnych tradycji, ludowych zwyczajów i obrzędowości oraz za całokształt pracy artystycznej:

  • dla Koła Gospodyń Wiejskich z Górki Lubartowskiej, z tytułu 70 lecia istnienia,

  • dla Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego „Pałecnianki” z Pałecznicy z tytułu 40 lecia pracy artystycznej

  •  dla Zespołu Śpiewaczego „Brzeźniczanki” z Brzeźnicy Bychawskiej z tytułu 30 lecia pracy artystycznej.

    Nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy.