W miesiącu maju zakończyła się od dawna planowana inwestycja polegająca na połączeniu wodociągu w Górce Lubartowskiej z pozostałą częścią systemu zaopatrzenia w wodę naszej gminy. Połączenie nastąpiło w najkrótszym możliwym miejscu tj. w Klementynowie. Łączna długość połączenia wyniosła 2068 m, a jego koszt to 120 tys. zł.

Połączenie wodociągów przyczyni się do pełnego znacznego zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Obecnie 100% gminnej sieci wodociągowej ma możliwość awaryjnego zasilania z innych ujęć.