W dniu 15 lutego w Budynku Wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie, Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Niedźwiady już trzeci raz zreorganizował słodkie pożegnanie karnawału. W wydarzeniu uczestniczyły zespoły śpiewacze z Brzeźnicy Leśnej, Brzeźnicy Książęcej, Zabiela, Brzeźnicy Bychawskiej, Tarła, Pałecznicy i Górki Lubartowskiej oraz goście zaproszeni: Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska, Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik, Sekretarz Gminy Niedźwiada Małgorzata Jaksim, Skarbnik Gminy Niedźwiada Halina Jaksim, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Cholewa, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek wraz z radnymi, sołtysi z terenu gminy oraz przyjaciele Zespołu.

Przybyłych gości witała członkini zespołu Anna Misztal. Zespoły śpiewacze w części artystycznej wykonały po dwa utwory. Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez gospodynie wieczoru.