Z myślą o osobach w wieku powyżej 60 lat powstał Klub Senior + w Niedźwiadzie.

Koszt powstania i wyposażenia Klubu wyniósł ponad 165 tys. zł z czego 115 tys. to dotacja z programu Senior+. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców gminy Niedźwiada, którzy pragną żyć w sposób twórczy i aktywny, chcą pomóc sobie lub innym.

W uroczystości otwarcia Klubu w dniu 14 lutego udział wzięli licznie zgromadzeni uczestnicy projektu, oraz Wójt Gminy Niedźwiada Pan Marek Kubik, Sekretarz Gminy Niedźwiada Pani Małgorzata Jaksim, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Wiącek, Ks. Dariusz Kobiałka proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Niedźwiadzie Pani Iwona Cholewa, pracownicy socjalni, pracownicy urzędu gminy oraz Pani Barbara Ściseł Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach

z przedstawicielami Klubu senior z Niemiec i Jolanta Włoszek Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z Lubartowa również z przedstawicielami Klubu Senior z Lubartowa.

W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie pomieszczeń. Wójt Marek Kubik podziękował osobom które przyczyniły się do powstania i otwarcia klubu. Chciałabym, aby program Senior + był realizowany i tworzony z myślą o Was seniorzy. Działania w ramach Klubu będą bezpłatne a my jako przedstawiciele gminy jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i chętni służyć pomocą.

W części artystycznej wystąpiła Tatiana Urlich, która zaprezentowała nam wesołe pełne humoru monologi własnego autorstwa, a przedstawiciele klubów z Niemiec i Lubartowa zaprezentowali własną działalność w klubach.

Na zakończenie Seniorzy i Goście zaproszeni skorzystali z poczęstunku, który był okazją do dyskusji i bliższego poznania się.