W pięknej scenerii kościoła pw. NMP Matki Kościoła w Tarle Zespół Śpiewaczy ”Tarłowianki„ z Tarła w dniu 12 stycznia 2020 roku zorganizował VII Wspólne Śpiewanie Kolęd.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji zespołów śpiewaczych z terenu gminy i ich rodzin, którą celebrował proboszcz parafii Ks. kan. Wiktor Koczwara i Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL. Po zakończeniu mszy św. rozpoczął się koncert kolęd, jako pierwszy wystąpił gospodarz koncertu zespół śpiewaczy z Tarła a następnie zespoły śpiewacze z Niedźwiady, Zabiela, Brzeźnicy Bychawskiej, Pałecznicy i Górki Lubartowskiej. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na poczęstunek do Świetlicy Wiejskiej w Tarle.

W spotkaniu oprócz zespołów śpiewaczych uczestniczyli również goście zaproszeni: Małgorzata Jaksim – Sekretarz Gminy Niedźwiada, Halina Jaksim – Skarbnik Gminy Niedźwiada, Tomasz Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, Arkadiusz Greguła – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarle, radni Stanisław Okólski i Paweł Wiśniowski, sołtysi z Tarła Ireneusz Biskup i z Tarła Kolonii Anna Bieniasz oraz zaprzyjaźnieni z zespołem mieszkańcy.