Dnia 19 czerwca 2016r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie odbył się XVII Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiada.

Turniej rozgrywany był w czterech kategoriach: szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy), gimnazjum (dziewczęta i chłopcy) oraz seniorzy także w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. Do udziału w turnieju zgłosiło się 16 drużyn.

Turniej rozpoczęli organizatorzy: Pan Andrzej Tchórz - Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada i Pani Anna Barczak - dyrektor szkoły podstawowej. Miłym początkiem turnieju był występ zespołu tanecznego „Iskierki” przygotowany przez panią Agatę Sidor.

Rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji przy zachowaniu zasad fair play. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała pani Monika Krupa, a pomagali, sędziując mecze, nauczyciele wychowania fizycznego z sąsiednich szkół z gminy Niedźwiada - pani Emila Demucha, pani Ewa Greguła - Szysiak, pani Elżbieta Telepska i pan Arkadiusz Greguła. Zwycięzcy otrzymali puchary, każda drużyna dyplom i piłkę

Fundatorem nagród oraz poczęstunku dla uczestników była pani Zdzisława Pietrzela - Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień.

Końcowa klasyfikacja turnieju:

Kategoria szkoły podstawowe:

Dziewczęta

I miejsce – SP Brzeźnica Bychawska

II miejsce – SP Brzeźnica Książęca

III miejsce – SP Niedźwiada

Chłopcy

I miejsce – SP Niedźwiada

II miejsce – SP Brzeźnica Książęca

III miejsce - SP Brzeźnica Bychawska

Kategoria gimnazjum

Chłopcy

I miejsce – Górka Lubartowska

II miejsce – Chłopaki z lasu

III miejsce - Gang z Albanii

W kategorii dziewcząt z gimnazjum zgłosiła się tylko jedna drużyna (Bombeczki), która rozegrała towarzyski mecz drużyną seniorek (Brzeźnica Książęca). Obie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i piłki.

W kategorii seniorzy po długotrwałych i emocjonujących rozgrywkach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Górka Lubartowska

II miejsce – Brzeźnica Bychawska

III miejsce - Niedźwiada

IV miejsce - Klementynów

V miejsce - Brzeźnica Książęca

Fotogaleria