Serdecznie zapraszam na XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 25 października 2021 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek