Szanowni Państwo,

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

W każdym województwie objętym wsparciem w związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenie będzie zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych.

           Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do stałej współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

  • bezpłatne wsparcie merytoryczne
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
  • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Zapraszamy do udziału w projekcie link...