XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 18 września 2021 roku o godz. 12:15 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek

Projekty uchwał