Od 1 lipca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wykorzystywanych w swoich w budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Gminy. Należy znać klasę kotła – umieszczoną na tabliczce znamionowej pieca.
TERMINY
14 dni – dla nowo wybudowanych budynków.
12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) - dla obiektów już istniejących.
Uwaga – obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo.
Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Więcej informacji na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne (link do formularza pdf))
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (link do formularza pdf)

)