Główny Urząd Statystyczny udostępnił na stronie spis.gov.pl wykaz pytań w spisie. Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod adresem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/