Drukuj

Niedziela 20 grudnia 2020 r.

(zapisy do 18 grudnia do godziny 12:00)

1. Organizator:

2. Osoba odpowiedzialna za turniej: Mariusz Baranowski, 609536355

3. Cel imprezy:

zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach członków rodziny z kilku pokoleń, - budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka, - propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny, - tworzenie oraz konsolidacja grup sportowo-towarzyskich dzieci i dorosłych, która chętnie w swoim gronie spędza czas wolny,

4. Kategorie wiekowe:

5. Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie

6. Zasady uczestnictwa:

W zawodach nie mogą startować osoby:

7. Zasady rozgrywania turnieju: turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych.

8. Termin: 20.12.2020-niedziela

9. Program:  I kategoria i II kategoria: 14.00

10. Sprawy finansowe: organizator nie pobiera wpisowego od uczestników

11. Udział:

12. Zasady gry:

13. Nagrody:

14. Sprawy różne:

IV RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - regulamin w wersji *.pdf
ANKIETA epidemiologiczna dla rodziców uczestników Turnieju