Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2020 r., w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 6 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 1972) zmieniajacego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu pandemii.

Informacja Wojewody z 7.11.2020 r. pdf

rozp. RM z 6.11.2020 r. poz. 1972.pdf