Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2020 r. o wejściu w życie z dniem 10 października  2020 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758).

Załączniki

inf. Wojewody z 12.... rozp. RM.pdf pobierz
rozp. RM z 9.10.202...poz. 1758.pdf pobierz