Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Nr Kw

Nr działki, położenie

1.

LU1A/00076043/6

281
Jednostka ewidencyjna: 060809_2 Niedźwiada
Obręb: 0001 Berejów
Jednostka rejestrowa: G.178
Arkusz mapy nr 1

5,70 ha

356
Jednostka ewidencyjna: 060809_2 Niedźwiada
Obręb: 0001 Berejów
Jednostka rejestrowa: G.178
Arkusz mapy nr 1

3,36 ha

Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, II piętro, pok. 16.