to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Informacja w sprawie przyznania świadczenia dobry start, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

http://ops.niedzwiada.pl/