W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada”, związanymi z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, informujemy, że nasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej i ma duże szanse na realizację. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość i trochę poczekać.

O wszelkich zmianach dotyczących projektu będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.