na realizację zadań pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr RO.0050.7.2020 Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego.