w 2020 roku zadań Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.