Biuro Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" zaprasza mieszkańców gminy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej realizacji Lokalnej Strategii Działania.

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Niedźwiada. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=60b598604&&c=9cbca46b

Ankietę będzie dostępna do 10 lutego 2020 r. Jako mieszkańcy gminy powinniśmy wypełnić co najmniej 40 ankiet.