Serdecznie zapraszamy udziałowców wspólnoty gruntowej wsi Górka Lubartowska na zebranie, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lubartowskiej. W przypadku braku kworum, zwołane zostanie kolejne zebranie dnia 20 grudnia 2016 r. o godzinie 15.20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Wybranie przewodniczącego i sekretarza zebrania.

  3. Wybór zarządu spółki.

  4. Podpisanie protokołów udziału we wspólnocie.

  5. Dyskusja dotycząca działalności spółki.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie zebrania.

            Wójt

(-) Janusz Marzęda