Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 17:00

w Szkole Podstawowej w Tarle, odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa

Tarło – Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wystąpienie Wójta Gminy Niedźwiada

5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa  z kadencji 2019 – 2023.

6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania.

7. Wybór Komisji do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

8. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

9. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.

10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.

11. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                         (-)Marek Kubik