Rozpoczęto prace nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Tarle. Zakres robót obejmuje: budowę dwóch budynków gospodarczych kat. III z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, zewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznej instalacji monitoringu, instalacji fotowoltaicznej, placu do magazynowania osadu na terenie gminnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarło w tym wykonywania i montażu projektowanych urządzeń i instalacji technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na kwotę 3 250 000,00 zł, natomiast wkład własny to 2 730 450,00 zł. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych przypada na luty 2024 roku.
 
 
 tarlo1
tarlo2
tarlo3