Trwają prace nad budową ogólnodostępnego kompleksu sportowego składającego się z dwóch boisk, w tym boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal w miejscowości Niedźwiada-Kolonia. Prace nad zadaniem obejmują również wykonanie ogrodzenia boisk, montaż kontenerów na sprzęt, budowę oświetlenia i odwodnienia terenu, utwardzenie terenu oraz montaż małej architektury. Przewidywany termin zakończenia prac przypada na czerwiec 2023 roku. Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 3 798 193,88 zł. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021” w kwocie 1 565 500,00 zł.

 

Orlik budowa 1

Orlik budowa 2

Orlik budowa 3

Orlik budowa 4