Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lubartowie zwraca się również z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia XX Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE i wytypowanie wzorcowych gospodarstw jako reprezentantów Państwa Gminy.  Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Wszystkie te działania przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka ich występowania. Każdego roku uczestnikom konkursu przyznawane są cenne nagrody. Nagrodą główną jest ciągnik rolniczy. W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Uzupełnione zgłoszenia należy przekazać do dnia 21 kwietnia 2023 roku na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Lubartowie

ul. Lipowa 2a

21-100 Lubartów z dopiskiem "Konkurs BGR" 

 

Regulamin BGR

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

plakat BGR 18.7