Uprzejmie informuję, że 3 marca 2023 r. została podpisana umowa z firmą JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada”.

            Z mieszkańcami, którzy podpisali umowę na montaż paneli fotowoltaicznych będzie kontaktowała się firma telefonicznie w celu uzyskania informacji tj:

- lokalizacja paneli (grunt/dach budynku),

- imię i nazwisko osoby, na którą jest przypisany licznik,

- nr PESEL.

            Podczas wizyty w gospodarstwie zostanie przedstawione do podpisu pełnomocnictwo upoważniające firmę JSB CONSTRUCTION PPHU do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej mikroinstalacji do sieci do Zakładu Energetycznego. Upoważnienie może zostać udzielone tylko i wyłącznie przez osobę na którą przychodzą rachunki za energię elektryczną, która widnieje na fakturze jako „Nabywca”. W przypadku podpisania pełnomocnictwa przez inną osobę wniosek w Zakładzie Energetycznym zostanie odrzucony, a procedura przyłączenia mikroinstalacji się wydłuży.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikiem Urzędu pod numerem 81 851 20 05.

 

 

                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                              Marek Kubik