REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Organizator: Wójt Gminy Niedźwiada

Miejsce konkursu: Plac Dożynek Gminnych – boisko sportowe Niedźwiada - Kolonia

Termin konkursu: 21 sierpnia 2022 roku

CEL KONKURSU

 • Kultywowanie tradycji dożynkowych,
 • Popularyzacja artystycznych walorów twórczości ludowej,
 • Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

UCZESTNICY KONKURSU

            W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Śpiewacze, Sołectwa, OSP lub inne organizacje bądź stowarzyszenia działające na terenie Gminy Niedźwiada.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Na konkurs należy wykonać

 • wieńce tradycyjne charakteryzujące się formami autentycznie ludowymi uformowane w kształcie korony, wykonane z plonów pól, ogrodów, sadów, łąk i lasów. W tej kategorii nie należy łączyć plonów z elementami sztucznymi (np. papier, plastik) oraz używać elementów sztucznie barwionych;
 • wieńce współczesne odwołujące się do aktualnej rzeczywistości obyczajowej lub religijnej, wykonane w formie np. kielicha, kapliczki, hostii, dzbana. Wieńce w tej kategorii powinny być wykonane również z plonów pól, ogrodów, sadów, łąk i lasów, jednak dopuszcza się łączenie niewielkiej ilości elementów innych, niż plony.

KRYTERIA OCENY

 • zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu – od 0-5 pkt;
 • zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – od 0-5 pkt;
 • różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0-5 pkt;
 • walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0-5 pkt

KOMISJA KONKURSOWA

 • Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Wykonawcy wieńców dożynkowych lub osoby ich reprezentujące przedstawią Komisji swoje wieńce, prezentując je podczas obchodów dożynkowych.
 • Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest wiążąca i ostateczna.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

            Organizator przewiduje dla uczestników Konkursu nagrody i wyróżnienia finansowe o wartości ustalonej przez Organizatora. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu 21 sierpnia 2022 roku przez Wójta Gminy Niedźwiada bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników. Wieniec dożynkowy wyróżniony w konkursie będzie reprezentował Gminę Niedźwiada na Dożynkach Powiatowych.

  ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Udział w konkursie należy zgłosić do 16 sierpnia 2022 roku wyłącznie na formularzu Zgłoszenie Wieńca Dożynkowego stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Podpisane zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada, listownie na adres :Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada lub elektronicznie na adres:  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Przywóz wieńca do kościoła w Niedźwiadzie do 12:30.
 • Po Mszy św. korowód wieńców na Plac Dożynek Gminnych.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest Wójt Gminy Niedźwiada Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.818512004;
 • Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy.
 • Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. (m.in. urząd skarbowy).
 • Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych

Urząd Gminy Niedźwiada

Niedźwiada – Kolonia 43

21-104 Niedźwiada

tel. 818512004 / 814653598,

fax. 814753130

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.