Drukuj

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad.należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad.