Podziel się miłością i stwórz dom dla dzieci potrzebujących miłości.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne, nie pozostające w związku małżeńskim jeżeli spełniają określone warunki. Zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie powołanie i siłę aby stworzyć bezpieczny i ciepły dom dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym, do kontaktu.       
Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego, warunków koniecznych do bycia rodziną zastępczą oraz procedur opiniowania uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada /tel. 81 85 122 20/ i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64 Lubartów, /tel. 81 8543329, 81 8542128/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.