Od 16 marca uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL, uprawniającego do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ABY UZYSKAĆ NUMER PESEL?

  • Druk wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - dostępny jest w Urzędzie Gminy Niedźwiada
  • Dokument, który potwierdzi dane (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo urodzenia, Karta Polaka). Jeżeli osoba nie ma takiego dokumentu, to podpisanie przez osobę wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.
  • Dane, które należy wpisać we wniosku:

imię i nazwisko,
data i miejsce urodzenia,
kraj urodzenia i obywatelstwo,
data wjazdu do Polski,
ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli osoba posiada,

  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli osoba jest na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, należy posiadać :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego osoba jest wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego osoba korzysta.

Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców oraz skanowanie fotografii.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Gminy Niedźwiada w pokoju nr 18.

Godziny pracy Urzędu Gminy Niedźwiada:
poniedziałek-piątek
godz. 7.30 – 15.30.

 

Formularze do pobrania (dokumenty dwujęzyczne)

wniosek o PESEL dla UKR_zm v.04.pdf

wniosek o PESEL dla RUS_zm v.04.pdf