Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i są wpisani do rejestru PESEL mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu, w wysokości 40 zł dziennie na osobę, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o przyznanie w/w świadczeń można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 8512220 lub 667547174.

wniosek o swiadczenie.pdf