Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lubartowie zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia XIX Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE oraz wytypowanie trzech wzorcowych gospodarstw jako reprezentantów Państwa Gminy. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Wszystkie te działania przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka ich występowania. Każdego roku uczestnikom konkursu przyznawane są cenne nagrody. Nagrodą główną jest ciągnik rolniczy. W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy (znajduje się w regulaminie konkursu str. 10-11), klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Uzupełnione zgłoszenia należy przekazać do tutejszej placówki do dnia 22 kwietnia 2022 roku na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Lubartowie

  1. Lipowa 2a

21-100 Lubartów z dopiskiem "Konkurs BGR"

 

Rodo -Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (działani... -BGR 2022.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (działania prewencyjne) Konkurs BGR 2022.docx

ZAŁĄCZNIK 1 - Regulamin BGR 2022 pdf.pdf

ZAŁĄCZNIK 2 - plakat XIX BGR.PDF