Informujemy, że do  dnia 26 marca 2022 r. istnieje możliwość usunięcia odpadów budowlanych (gruzu budowlanego betonowego i żelbetonowego) powstałego z rozbiórek.

Miejsce składowania gruzu – teren za boiskiem szkolnym w Niedźwiadzie Kolonii.

Informacyjna dot. mieszkańców Gminy Niedźwiada.

Szczegółowe informacja pod nr telefonu: 081 8512887 lub 081 8512240