ngomalegranty

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/