Znaczna część ludności gminy Niedźwiada utrzymuje się z rolnictwa. W dużej ilości gospodarstw uprawia się zboże i prowadzi chów zwierząt gospodarskich.
Do upraw głównych należą: zboża, ziemniaki, plantacje owoców jagodowych.

Na terenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. zostało wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej 235 przedsiębiorców. W większości są to firmy rodzinne, które odgrywają w gospodarce znaczącą rolę, głównie dzięki swojej elastyczności.
Prywatne firmy koncentrują swoją działalność głównie na handlu oraz usługach. Największą grupę stanowią sklepy.