W dniu 2 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Niedźwiada wydał Zarządzenie Nr RO.0050.16.2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Niedźwiada na potrzeby
zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Zasady i formy udzielania pomocy określone są w załączniku Nr 1 do Zarządzenia. Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem Nr 2.