9 grudnia ukazała się lista projektów dofinansowanych w ramach II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród nich jest projekt złożony przez Gminę Niedźwiada. Na konto Gminy  wpłynie 2 mln zł ( wniosek złożony był na 2,2 mln zł) z przeznaczeniem na Budowę Kanalizacji Sanitarnej w Tarle. Tym samym rodzi się możliwość skanalizowania nie tylko planowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części od oczyszczalni do szkoły, lecz całej miejscowości. Planowana realizacja inwestycji 2021-2022.