Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii. W ramach przebudowy zostaną wykonane:

Na odcinku od Pałecznicy do Tarła-Kolonii:

  • wykonanie podbudowy drogi z mieszanki kruszywa drogowego ,

  • położenie  dwóch warstw asfaltu o grubości 4 cm,

  • wykonanie chodnika o długości 701 m i szerokości 1,5 m (do cmentarza) wraz z oświetleniem,

  • wykonanie przepustów, odtworzenie rowów odwadniających, wykonanie poboczy z kruszywa szer. 100 cm, gr 10 cm,

  • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821.

Na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania w kierunku Tarła-Kolonii:

  • wykonanie chodnika o długości 825 m i szerokości 1,5 m,

  • remont przepustu.

Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się do 15 września 2020 r. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa obiecuje jednak znacznie szybsze ich ukończenie.

W związku z robotami mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.