Miło nam jest poinformować, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego kolejne umowy na realizację projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone w naborze wniosków, prowadzonym przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które będą obejmowały prace, polegające na remoncie i modernizacji świetlic wiejskich w Brzeźnicy Książęcej oraz w Klementynowie.

Całkowita wartość, zakres i cele operacji przedstawiają się następująco:

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej”

Koszt całkowity – 99.877,80 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 53.753,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (m.in. modernizacja kuchni, sali głównej, zaplecza kuchennego, klatki schodowej, trzech pomieszczeń sanitarnych i części korytarza). Dodatkowo przewidziano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu wełną, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę parapetów.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Brzeźnica Książęca atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów.

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie”

Koszt całkowity - 99.869,73 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 62.599,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (modernizacja kuchni, sali głównej, klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia zebrań, pomieszczenia gospodarczego z piwnicą, małej sali świetlicowej). Ponadto wykonana zostanie nowa elewacja budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu (metalowe panelowe ogrodzenie i chodnik). Zaplanowano także zakup podstawowego wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, stół bilardowy, wyposażenie kuchni).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Klementynów atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej.

Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.