Miło nam poinformować, że prace dotyczące projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dobiegły końca.

 

            W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w trzech budynkach użyteczności publicznej: w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie- Kolonii oraz w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej. Budynki zostały gruntownie ocieplone, zyskały nowe elewacje, wewnątrz budynków wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Prace budowlane wykonywały firmy:

  •  IMPULS CONSULTING Sp. z o. o. - montaż instalacji centralnego ogrzewania,
  • FIRMPOL - remont instalacji centralnego ogrzewania w,
  • ANBET Usługi Budowlano – Sprzątające - termomodernizacja budynków,
  • Herc Elektronika Piotr Skrzypek - wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Łączne koszty zadania to kwota 904 182,86 zł, w tym dofinansowanie to 601 795,72 zł a  udział własny 302 387,14 zł.

            W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

 

Szkoła Podstawowa Brzeźnica Bychawska

DSC 3715

DSC 3720

DSC 3722

DSC 3723

DSC 3728

 

 

Szkoła Podstawowa Niedźwiada-Kolonia

DSC 3733

DSC 3734

DSC 3736

DSC 3738

DSC 3740

DSC 3741

 

 

 

Wiejski Ośrodek Kultury w Górce Lubartowskie

 

DSC 3745

DSC 3747

DSC 3751

DSC 3753

DSC 3754

DSC 3755