W związku z ogłoszeniem na terenie Gminy Niedźwiada suszy proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 17) w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz w linkach poniżej. Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku). Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr 81 465 35 99.

Załączniki:

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 93 w Niedźwiadzie powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie lubartowskim z siedzibą w Urzędzie Gminy Niedźwiada pełni dyżury w dniach:

  • 24-26 czerwca, godz. 9:00 - 11:00 pok. Nr 16,
  • 1-3 lipca, godz 17:00 - 19:00 pok. Nr 16,
  • 4-5 lipca, godz 8:00 - 15:00 pok. Nr 18.

 Plik źródłowy

DzienOtwartychDrzwi

plakat rolny 2019