Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Niedzwiada w dniu 11.03.2020r.(środa) o godz. 12:00.

OSOBY planujące rozpocząć działalność na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie:

  • produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),

  • dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,

  • rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej żywności,

są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. W ramach rejestracji działalności wskazane byłoby aby w/w osoby zgłaszały się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie celem wyjaśnienia wymagań przepisów dla w/w działalności.

Pełny komunikat PPIS w Lubartowie

Wniosek o wpis zakładu do rejestru

 

Plik źródłowy

W związku z ogłoszeniem na terenie Gminy Niedźwiada suszy proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 17) w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz w linkach poniżej. Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku). Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr 81 465 35 99.

Załączniki:

DzienOtwartychDrzwi

plakat rolny 2019