OSOBY planujące rozpocząć działalność na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie:

  • produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),

  • dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,

  • rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej żywności,

są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. W ramach rejestracji działalności wskazane byłoby aby w/w osoby zgłaszały się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie celem wyjaśnienia wymagań przepisów dla w/w działalności.

Pełny komunikat PPIS w Lubartowie

Wniosek o wpis zakładu do rejestru